Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Gabinet
Aktualno?ci
Gabinet
Lekarz
Asystentka
Firmy wspó?pracuj?ce
Kontakt

Lekarz
dscf0074.jpgNazywam si? Teresa Popielarz, jestem rodowit? tucholank? , po uko?czeniu studiów stomatologicznych na Akademii Medycznej w Poznaniu w 1991 roku wróci?am tutaj, ?eby rozpocz?? swoj? pierwsz? prac? zawodow?.

Ju? na studiach zainteresowa?am si? ortodoncj?, przed któr? wtedy otworzy?y si? osza?amiaj?ce mo?liwo?ci w zwi?zku z rozpowszechnianiem si? w Polsce aparatów sta?ych.

W 1995 roku zda?am z wyró?nieniem egzamin specjalizacyjny ze stomatologii ogólnej i w tym samym roku rozpocz??am za zgod? profesora Adama Masztalerza specjalizacj? z ortodoncji .

W marcu 1999 roku po wielu szkoleniach i sta?ach zda?am ze ?wietnym wynikiem egzamin pa?stwowy i uzyska?am tytu? specjalisty ortodonty.

Jestem cz?onkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Europejskiej Federacji Ortodontów.


Ortodoncja to moja pasja, nieustannie pog??biam swoj? wiedz? na kursach i konferencjach, a korzystaj?c z najnowszych publikacji ?ledz? rozwój metod i technologii w leczeniu wad zgryzu.

W 2006 roku odby?am trzymiesi?czny sta? w klinice ortodontycznej Orthoworld w Wielkiej Brytanii specjalizuj?cej si? w rewolucyjnej metodzie Damona.

Interesuj? sie psychologi? , socjologia i ekonomi? . Mówi? p?ynnie po angielsku i niemiecku . Lubi? podró?e , aktywny wypoczynek , internet i dobre ksi??ki.

GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www