Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Informacje dla lekarzy
Sytuacje alarmowe
Czwarty wymiar czyli timing
Usuwanie z?bów sta?ych
Usuwanie z?bów mlecznych
Wady zgryzu, a wada wymowy
Stawy skroniowo ?uchwowe
Aparat a z?by leczone kana?owo

Aparat a z?by leczone kana?owo
Ruch z?ba jest w rzeczywisto?ci przesuwaniem z?bodo?u dlatego nie ma wi?kszego znaczenia czy z?b by? leczony kana?owo , je?eli to leczenie zosta?o prawid?owo przeprowadzone. Dla bezpiecze?stwa nale?y za?o?y? aparat najwcze?niej po sze?ciu miesi?cach od wype?nienia korzenia i poprzedzi? to kontrol? radiologiczn?. Z?by leczone kana?owo s? mniej podatne na resorpcj? korzeni wyst?puj?c? w trakcie leczenia ortodontycznego.
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www