Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Informacje dla lekarzy
Sytuacje alarmowe
Czwarty wymiar czyli timing
Usuwanie z?bów sta?ych
Usuwanie z?bów mlecznych
Wady zgryzu, a wada wymowy
Stawy skroniowo ?uchwowe
Aparat a z?by leczone kana?owo

Ortodoncja a stawy skroniowo ?uchwowe
Wed?ug najnowszych bada? przeprowadzonych na Uniwersytecie Nowojorskim nie ma ?adnego naukowego dowodu na to, ?e wada zgryzu mo?e spowodowa? artropati?, chocia? te dwie rzeczy cz?sto id? w parze. Powstawanie zmian w stawach skroniowo-?uchwowych jest wieloczynnikowe a mechanizmem wyzwalaj?cym objawy jest stres.

W leczeniu dysfuncji stawów w pierwszej kolejno?ci stosuje si? rozklinowanie z?bów przy pomocy szyny zgryzowej a w dalszej kolejno?ci fizykoterapi? i leczenie farmakologiczne.
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www