Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Informacje dla lekarzy
Sytuacje alarmowe
Czwarty wymiar czyli timing
Usuwanie z?bów sta?ych
Usuwanie z?bów mlecznych
Wady zgryzu, a wada wymowy
Stawy skroniowo ?uchwowe
Aparat a z?by leczone kana?owo

Wady zgryzu wspó?istniej?ce z wada wymowy i oddychaniem przez usta
U dziecka ka?de zaburzenie funkcji powoduje zaburzenie budowy i odwrotnie.
Dla ukszta?towania prawid?owego zgryzu konieczne jest prawid?owe ?ucie, po?ykanie oddychanie i mówienie.
U dzieci nawykowo oddychaj?cych przez usta wytwarza si? ty?ozgryz, zgryz otwarty i zw??enie szcz?ki.

Przetrwa?y niemowl?cy sposób po?ykania z wysuwaniem j?zyka do przodu a? do kontaktu z ustami powoduje zgryz otwarty i nieprawid?ow? wymow?.

Bardzo trudno przywróci? u dziecka prawid?ow? funkcj? jamy ustnej i nosa wymaga to ?cis?ej wspó?pracy ortodonty, laryngologa i logopedy.
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www