Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Informacje dla lekarzy
Sytuacje alarmowe
Czwarty wymiar czyli timing
Usuwanie z?bów sta?ych
Usuwanie z?bów mlecznych
Wady zgryzu, a wada wymowy
Stawy skroniowo ?uchwowe
Aparat a z?by leczone kana?owo

Sytuacje alarmowe
Idealnie by?oby przeprowadza? ortodontyczne badania przesiewowe w grupie 6-8 latków ale w Polsce nie s? one powszechne i dzieci trafiaj? do ortodonty od stomatologa szkolnego, rodzinnego lub pediatry.

Lekarzy szczególnie powinna zaniepokoi? sytuacja gdy:

       - Dziecko ma zniekszta?cone rysy twarzy
       - Wyst?puje odwrotne zachodzenie siekaczy czyli dolne
         s? doprzednio ustawione
       - Siekacze górne odstaj? od dolnych wi?cej ni?
         5 milimetrów
       - Widoczny jest brak miejsca na z?by 5 lub wi?cej
         milimetrów
       - Obecne s? z?by mleczne po trzynastym roku ?ycia
       - Dziecko sepleni, wci?? oddycha ustami, straci?o du?o
         z?bów mlecznych w wieku przedszkolnym,
         a tak?e gdy ssie palec lub smoczek powy?ej drugiego
         roku ?ycia

Szparowato?? do 10-11 roku ?ycia, rozchylenie dwójek górnych na boki , doj?zykowe wyrzynanie siekaczy dolnych, podlegaj? najcz??ciej samoregulacji ale je?eli pacjent zg?osi si? z takiego powodu mo?na wychwyci? inne nieprawid?owo?ci .

GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www