Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Leczenie ortodontyczne
Profilaktyka
Diagnostyka
Leczenie apar. zdejmowanymi
Leczenie apar. sta?ymi
   - Przebieg
   - Koszty

Koszty
W naszej Praktyce ustala si? ca?kowity koszt wyleczenia wady zgryzu, który obejmuje:

       - Diagnoz? i plan leczenia
       - Za?o?enie aparatów
       - Wizyty kontrolne co 6-12 tygodni i wymian? niektórych elementów aparatu
       - Wizyty awaryjne w godzinach pracy gabinetu ( maksymalnie trzy )
       - Zdj?cie aparatów i wypolerowanie z?bów
       - Wykonanie aparatów retencyjnych
       - Dwie wizyty w okresie retencji
      

Ca?kowita nale?no?? za leczenie mie?ci si? w przedziale od 6000 z? do 7000 z? w zale?no?ci od stopnia trudno?ci leczenia i rodzaju zamków z czego 2000 z? do 3000 z? nale?y wp?aci? w dniu za?o?enia aparatów, reszta nale?no?ci roz?o?ona jest na maksymalnie 10 rat.
Raty nie s? oprocentowane, p?atne na wizytach.
Istnieje równie? mo?liwo?? p?acenia za poszczególne zabiegi ortodontyczne wed?ug cennika.  
Wszystkie ustalenia co do planu, przebiegu i kosztów leczenia zawarte s? w umowie podpisywanej w dniu za?o?enia aparatów.
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www