Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Leczenie ortodontyczne
Profilaktyka
Diagnostyka
Leczenie apar. zdejmowanymi
Leczenie apar. sta?ymi
   - Przebieg
   - Koszty

Leczenie aparatami zdejmowanymi
Stosowane u osób rosn?cych, cz?sto w przygotowaniu do leczenia aparatami sta?ymi, a tak?e u doros?ych do korekty niewielkich zaburze?.
Zbudowane s? z kolorowego tworzywa akrylowego, w którym zatopione s? ?ruby i elementy druciane czyli spr??yny, klamry i ?uki.

Czasami dla rozszerzenia funkcji aparatu dodaje si? klejone do z?bów zaczepy, wyci?gi wewn?trz – i zewn?trzustne, sztuczne z?by oraz prowadnice zgryzowe.

Rodzaje

Najpowszechniejszy jest ich podzia? na jednoszcz?kowe i obuszcz?kowe.

Jednoszcz?kowy aparat to najcz??ciej p?yta Schwarza nazwany tak od nazwiska lekarza, który zastosowa? j? jako pierwszy, s?u?y do korekty pozycji z?bów w ?uku górnym lub dolnym .

Aparat obuszcz?kowy zwany inaczej blokowym lub aktywatorem jest stosowany do korekty ustawienia z?bów górnych i dolnych wzgl?dem siebie czyli do przesuni?cia zgryzu.

Szczególnym rodzajem aparatu zdejmowanego jest aparat invisalign.
Jest to zestaw prze?roczystych nak?adek na z?by wykonanych na podstawie komputerowej symulacji przesuwania z?bów tak zwanego cyfrowego set-up’u.Przebieg

Leczenie rozpoczyna si? od pobrania wycisków mas? alginatow?, z których w pracowni uzyskuje si? podwójne gipsowe modele ortodontyczne.
Na jednych zwanych roboczymi technik wykonuje aparat, a drugie orientacyjne wracaj? do gabinetu i s?u?? do oceny post?pów w trakcie leczenia.

Na wizycie z wyciskami rejestrujemy równie? aktualn? relacj? zgryzow? przy pomocy wykonanego z wosku dentystycznego k?ska zgryzowego a je?eli leczenie wymaga przesuni?cia zgryzu to rejestrujemy w wosku lecznicze po?o?enie ?uchwy czyli wykonujemy zgryz konstrukcyjny.

Aparat jest gotowy po 7-14 dniach. W dniu odbioru sprawdzamy dopasowanie aparatu oraz uczymy zak?adania, zdejmowania i obchodzenia si? z aparatem a pacjent jest umawiany na kontrol? po 5-6 tygodniach.

Na wizycie kontrolnej sprawdzam i odnotowuj? w karcie pacjenta post?p, czas noszenia na dob? oraz stan higieny jamy ustnej. Aktywuj? ?ruby, spr??yny i ?uki. Po aktywacji aparat jest wyra?nie cia?niejszy ale nie mo?e to absolutnie powodowa? bólu z?bów czy dzi?se?.

Efekt terapii zale?y od zaanga?owania pacjenta i jest proporcjonalny do ilo?ci godzin noszenia oraz systematyczno?ci.
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www